Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 392

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy / Szerződések

 1. Zmluva o grantovom účte
 2. Licencna zmluva TOPSET
  cast 1
 3. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 2
 4. Licencna zmluva, TOPSET
  cast 3
 5. Kupna zmluva RD c. 125
  Kupna zmluva RD c. 125, Vanyi Peter
 6. Kupna zmluva strojneho vybavenia kompostoviska
  Kupna zmluva na traktor, celný nakladac, drvic
 7. Priloha ku kupnej zmluve strojneho vybavenia kompostoviska
  Priloha ku kupnej zmluve, specifikacie
 8. Zmluva o dielo, modernizácia VO - dodatok
  Dodatok ku zmluve rekonštrukcie VO
 9. Zmluva o dielo, kompostovisko, Prospect
  Zmluva o dielo
 10. Krycie listy, kompostovisko, Prospect
  Krycie listy
 11. Harmonogram, čestné vyhlasenie, potvrdenie, kompostovisko, Prospect
  Harmonogram....
 12. Zmluva o poskytnutí niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
 13. Zmluva o zabezpečení zberu papiera
  Dodatok č. 1 k zmluve
 14. Zmluva o službe - kompostovisko
 15. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
  Budova TJ
 16. Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO
 17. Úrazové poistenie
  § 10, 12, 54
 18. Zmluva o reklame
  Zmluva o reklame obchodného mena PROSPECT, spol. s r. o.
 19. Zmluva s enviromentalnym fondom o poskytnuzti dotacie
 20. Sanácia smetiska, PROSPECT, s.r.o Nové Zámky
  Zmluvné dokumenty k sanácii smetiska
 21. Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
  Vybudovanie kameroveho systemu obce, OTNS, Bratislava
 22. Kúpna zmluva RD 71
  Kúpna zmluva RD 71 a pozemku
 23. Zmluva Grand projekt
  Zmluva o sanácii smetiska
 24. Zmluva o aktualizácii, Topset
  Zmluva o aktualizácii údajov katastra
 25. Kúpna zmluva, Oláh
  Kúpno - predajná zmluva Oláh
 26. Zmluva o dielo OLVIL- dodatok
  Dodatok ku zmluve
 27. Zmluva o dielo - chodník - OLVIL
 28. Kúpna zmluva - Dodatok Orem, Sokolová
 29. Kúpna zmluva Orem, Sokolová
  Kúpna zmluva
 30. Dodatok ku kúpnej zmluve Kováč Lubomír
  Dodatok ku kúpnej zmluve
 31. Kúpna zmluva Ľubomír Kováč
  Kúpna zmluva RD 72
 32. Kupna zmluva Stefan Kovac
  Kupna zmluva RD 70
 33. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 3
 34. ORANGE
  Zmluva o pripojeni OcU
 35. Zmluva VÚB BANKA a.s.
 36. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 2
 37. T-COM
  Zmluva o pripojeni OcU
 38. REQUIEM
  Zabezpecenie spravy cintorina
 39. Kúpa pozemku, Vargová
 40. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 3
 41. Obec Plastovce zber a preprava KO
  Dodatok cislo 4
 42. MIKONA ulozenie KO
  Dodatok cislo 4
 43. Ames, revitalizácia námestia obce
 44. VEOLIA
  Dodavka vody pre MS, KD, ZS
 45. Elektrodelux, verejné osvetlenie
  Modernizacia VO
 46. Obec Plastovce zber a preprava KO
 47. ORANGE dodatok MS
  Zmluva o pripojeni MS
 48. UNIQA poistenie majetku
  Poistenie budov obce
 49. ORANGE internet OcU
  Internetové pripojenie OcU
 50. SSE dodávka elektrickej energie
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miesta
 51. Najomna zmluva
  Prenajom nebytovych priestorov v KD
 52. Poistenie majetku
  Poistenie chodnika a rozvadzaca VO
 53. Forvin Vinica
  Dodavka okin do KD
 54. Kúpna zmluva RD 57
 55. Kúpna zmluva RD 57 dodatok
 56. SSE dodávka plynu
  Spolocna zmluva pre vsetky odberne miedňsta
 57. TOPSET dodatok c.2
  Aktualizacia programov
 58. Kúpna zmluva RD 57 - Sógelová
 59. MIKONA separovany zber
  Odvoz a spracovanie separovaneho odpadu
 60. TOPSET dodatok c.3
  Aktualizacia programov
 61. ORANGE dodatok ku zmluve o pripojeni
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 62. ASEKOL elektroodpad
  Zmluva o zabezpecení spracovania elektroodpadu
 63. Ames, revitalizácia cintorina
  Revitalizacia cintorina oplotenie
 64. T COM dodatok
  Zmluva o telefonnom pripojení dodatok
 65. RRA projektova dokumentacia
  Pritipovodnove projekty
 66. Slovgram
  Autorske prava
 67. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2013
 68. Jozef Adamovic, auditor
  Audit uctovnictva 2014
 69. Bemia plus
  Odvoz a spracovanie kuchynskeho odpadu
 70. Poistenie majetku
  Poistenie oplotenia cintorína
 71. Dodatok ku zmluve ORANGE
  Dodatok ku zmluve o pripojení internetu
 72. Dodatok č.4 ku zmluve TOPSET
  Dodatok ku zmluve o aktualizácií programov
 73. Úrazové popistenie ÚoZ
 74. Poistenie zodpovednosti
 75. Prehľad zmlúv