Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

28.03.2011

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2017:

Az osztályozott hulladék összegyűjtésének időpontjai 2017 - ben:

Dátum zberu

deň 

Gyűjtés időpontja napja

12. január

štvrtok január 12. csütörtök
16. február štvrtok

február 16.

csütörtök
14. marec

utorok 

március 14. kedd

 18. apríl

utorok  április 18. kedd

  10. máj

 pondelok május 10. hétfő

9. jún

 piatok  június 9.  péntek
 18.júl  utorok  július 18.

 kedd

 15. august utorok  augusztus 15. 

 kedd

 13. september streda  szeptember 13. 

 szerda

  12. október

 štvrtok október 12.   csütörtök

 15. november

 streda   november 15.  szerda

 14. december

  štvrtok  december 14.  csütörtök


 

2017 Posedenie dôchodcov / Nyugdíjas teadélután

7. Obecný ples - 7. Nagyfalusi batyubál 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >