Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | 2016 Posedenie pre dôchodcov - Nyugdíjas teadélután

17.10.2016

 

Pozvánka

 


 Srdečne Vás pozývame

dňa 23. októbra 2016 o 15:00 hodine

do miestneho kultúrneho domu

na posedenie dôchodcov.


      Pripravili sme pre Vás kultúrny program 

pohostenie.

 

 

 

Meghívó

 

 

 Szeretettel meghívjuk Önöket

 

a 2016. október 23-án 15:00 órától megrendezésre

kerülő nyugdíjas találkozóra a helyi kultúrházba.


A vendégeket kultúrműsorral

és  megvendégeléssel várjuk.

 

 

 

2017 Posedenie dôchodcov / Nyugdíjas teadélután

7. Obecný ples - 7. Nagyfalusi batyubál 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >