Kontakt:

Obecný úrad
Veľká Ves nad Ipľom
č. 124
991 10 Veľká Ves nad Ipľom

047 / 48 88 121, 0905 519 280

Počet obyvateľov: 401

urad@velkavesnadiplom.sk
IČO: 00319627
Banka: VUB a. s., IBAN č.:
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Život v obci / A falu életéből | Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

09.01.2014

Odvoz KO z obce Veľká Ves nad Ipľom bude v roku 2017 vykonaný nasledovne:

A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben:

I. štvrťrok

I. negyedév

II. štvrťrok

II. negyedév

III. štvrťrok

III. negyedév

IV. štvrťrok

IV. negyedév

13. 01. 2017 piatok 07. 04. 2017 piatok

21. 07. 2017 piatok

13. 10. 2017 piatok
03. 02. 2017 piatok 28. 04. 2017 piatok

11. 08. 2017 piatok

03. 11. 2017 piatok

24. 02. 2017 piatok

19. 05. 2017 piatok 04. 09. 2017 pondelok 24. 11. 2017 piatok
17. 03. 2017 piatok 09. 06. 2017 piatok

22. 09. 2017 piatok

15. 12. 2017 piatok
 

30. 06. 2017 piatok

   
2017 Posedenie dôchodcov / Nyugdíjas teadélután

7. Obecný ples - 7. Nagyfalusi batyubál 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja / A Besztercebánya megyei elnökjelöltek névsora

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva / A jelöltek névsora a megyei önkormányzatba

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 / Megyei választások 2017

Harmonogram odvozu tuhého komunálneho odpadu v roku 2017 / A háztartási hulladék elszállításának időpontjai 2017-ben

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2017 / Az osztályozott hulladék elszállításának időpontjai 2017 - ben

Őszirózsa - Nótaest

Športový deň 2017 Sportnap

IOMO

< 1 2 3 4 5 6 7 8 >